Velkommen til digitalt nettverksmøte fredag 24. september 9.30- 11.30

Fokuset for møtet blir på ledelse av kompetanseutvikling og forskningssamarbeid i Regional ordning (REKOMP).

Plan for møtet:
Runde med presentasjoner av deltakere. Vi håper at vi alle kan dele kort om interessante arbeider vi holder på med og annet nytt og nyttig.

Vi har lagt opp til to korte innlegg som skal følges opp med diskusjoner i mindre grupper i breakout rooms.

  1. Forskerrollen i REKOMP. Innlegg fra Per Tore Granrusten å forskerrollen i utviklingsarbeid i samarbeidet med barnehager.
  2. Hva vet vi om REKOMP i Oslo/Viken? Innlegg på bakgrunn av rapporten Følgeevaluering av Oslo og Viken modellen i Regional ordning, 2019-20.  (Reinertsen, Hognestad, Bøe, Kristiansen og  Lundestad ) Hva kan dette bety for forsking på/med REKOMP?   

Vennlig hilsen
Koordineringsteamet for NELBA,
Magritt, Birgitte, Marit og Karin

Velkommen til digitalt møte 19. februar 2021 kl 9.00 – 11.00

Vi har ventet tålmodig i håp om et fysisk møte i vårt unge nettverk, men ser nå at vi må invitere til et digitalt møte for å diskutere aktuelle og felles saker relatert til forskning på barnehageledelse.

Vi inviterer derfor til Zoommøte

Vil du være med og ikke har zoomlenken, send melding til karin.hognestad@usn.no så får du tilsendt lenke.

Plan for dagen:

1. Hva har skjedd i nettverket siden siste møte?

Deling av nytt fra prosjekter vi arbeider med og diskusjon om veien videre.

2. Internasjonalt samarbeid med International Leadership Research Forum Early Childhood (ILRF-EC)

På møtet vil vi både diskutere sammen i stor gruppe og vi vil organisere breakout-rooms for diskusjon i mindre grupper.

Velkommen!

Nettverksmøte 28. november 2019

Vi inviterer forskere i UH som har fokus på ledelse i barnehagefeltet til møte i NelBa.

Sted:USN/Campus Drammen.

Dato: 28.nov

kl: 10:30 – 15:00

Det er kort å ta tog direkte fra Gardermoen til Drammen for dere som kommer langveisfra med fly.

Agenda for dette møtet er:

10.30. Velkommen til kjente og nye ledelsesforskere. Vi presenterer oss for hverandre.

11.30 – 12.00 Presentasjon av NelBa. Innledning fra SEBUTI/BaPro

12.00 -13.00 Lunsj

13.00- 13.30 Referat fra forskerkonferansen i Sør-Afrika  (ILRF) og diskusjon om veien videre

14.30 Diskusjon av forskningsprosjekter.

15.00 –  Middag for de som vil være med. Vi booker bord på spisested nær campus. Si i fra dersom du vil være med 😊

Vi tar ellers gjerne imot innspill på andre aktuelle saker å diskutere denne dagen!

Vi håper riktig mange blir med på dette nettverksmøtet.

For påmelding: karin.hognestad@usn.no. Merk eposten med NelBa