Møte i Norsk nettverk for ledelsesforskning i barnehagen (NelBa)

Dato: 24.oktober 2023

Kl 17-18.

Som tidligere avtalt legger vi dette møtet til konferansen i Stavanger sin bolk for SIG-gruppemøter.

Program for Norsk barnehageforskningskonferanse 2023 | Universitetet i Stavanger (uis.no)

På møtet vil vi legge til rette for nyttig informasjons og kunnskapsdeling, men like viktig er det å treffes , snakke med hverandre og knytte bånd.

Møtet er åpnet for alle på konferansen og selvfølgelig for alle medlemmer i NelBa. Send gjerne invitasjonen videre om du vet om noen som burde få invitasjon som ikke har fått.

Det er flott om du som får denne invitasjonen kan svare på om du kommer eller ikke, slik at vi får en liten oversikt.

Vennlig hilsen

Koordineringsgruppen for NelBa;

Marit Bøe

Alona Laski

Birgitte Ljunggren

Kari Ludvigsen og

Karin Hognestad

Velkommen til nytt nettverksmøte

Som tidligere annonsert er dette:

Fredag 10. februar kl 10 – 11.30

Denne gangen møtes vi digitalt.

Vi har spennende fokus for møtet denne gangen: Karriereveier i barnehagen og Ledelse som karrierevei.

Siv Hilde Lindstrøm, sekretariatsleder for utvalget som har levert NoU «Med videre betydning. Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole», vil komme til oss og fortelle fra utvalgets arbeid.

Denne rapporten løfter fram fire karriereveier, der ledelse er en av disse.

Rapporten er tilgjengelig her: NOU 2022: 13 (regjeringen.no)

I kjent stil legger vi også opp til sosial mingling og diskusjon i breakoutrooms i løpet av møtet.

Vi minner om at neste møte også er digitalt, og holdes fredag 26. mai kl 10. Sett av tidspunktet. 😊

Ønsker du å delta, men står ikke på listen?

Send mail til karin.hognestad@usn.no

Velkommen!

For koordineringsgruppen i NelBa

Fredag 4. februar, første nettverksmøte i NELBA i 2022

Fokuset for møtet var lederutdanning og lederutdanningsmetodikk og med to sterke innlegg:

Professor Kjell Åge Gotvassli , DMMH/Nord: Lederutdanning – vitenskap, kunst eller håndverk? En refleksjon med utgangspunkt i Henry Mintzbergs synspunkter.

Les også artikkelen; Å lede til barns beste.

Professor Marit Aas, OsloMet, presenterte hovedfunn fra delrapport 1 fra det nasjonale forskningsprosjektet om den nasjonale rektorutdanningen 2020-2024:

Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen
Delprosjekt 1:
En systematisk kunnskapsoversikt av internasjonal og nasjonal forskning innen feltene skoleledelse og skolelederutvikling.

Linken til rapporten er her:

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/kunnskapsoversikt-om-skoleledelse-og-skolelederprogram/

Vi diskuterte sammen i breakout rooms i løpet av møtet.

Velkommen til digitalt nettverksmøte fredag 24. september 9.30- 11.30

Fokuset for møtet blir på ledelse av kompetanseutvikling og forskningssamarbeid i Regional ordning (REKOMP).

Plan for møtet:
Runde med presentasjoner av deltakere. Vi håper at vi alle kan dele kort om interessante arbeider vi holder på med og annet nytt og nyttig.

Vi har lagt opp til to korte innlegg som skal følges opp med diskusjoner i mindre grupper i breakout rooms.

  1. Forskerrollen i REKOMP. Innlegg fra Per Tore Granrusten å forskerrollen i utviklingsarbeid i samarbeidet med barnehager.
  2. Hva vet vi om REKOMP i Oslo/Viken? Innlegg på bakgrunn av rapporten Følgeevaluering av Oslo og Viken modellen i Regional ordning, 2019-20.  (Reinertsen, Hognestad, Bøe, Kristiansen og  Lundestad ) Hva kan dette bety for forsking på/med REKOMP?   

Vennlig hilsen
Koordineringsteamet for NELBA,
Magritt, Birgitte, Marit og Karin

Velkommen til digitalt møte 19. februar 2021 kl 9.00 – 11.00

Vi har ventet tålmodig i håp om et fysisk møte i vårt unge nettverk, men ser nå at vi må invitere til et digitalt møte for å diskutere aktuelle og felles saker relatert til forskning på barnehageledelse.

Vi inviterer derfor til Zoommøte

Vil du være med og ikke har zoomlenken, send melding til karin.hognestad@usn.no så får du tilsendt lenke.

Plan for dagen:

1. Hva har skjedd i nettverket siden siste møte?

Deling av nytt fra prosjekter vi arbeider med og diskusjon om veien videre.

2. Internasjonalt samarbeid med International Leadership Research Forum Early Childhood (ILRF-EC)

På møtet vil vi både diskutere sammen i stor gruppe og vi vil organisere breakout-rooms for diskusjon i mindre grupper.

Velkommen!

Nettverksmøte 28. november 2019

Vi inviterer forskere i UH som har fokus på ledelse i barnehagefeltet til møte i NelBa.

Sted:USN/Campus Drammen.

Dato: 28.nov

kl: 10:30 – 15:00

Det er kort å ta tog direkte fra Gardermoen til Drammen for dere som kommer langveisfra med fly.

Agenda for dette møtet er:

10.30. Velkommen til kjente og nye ledelsesforskere. Vi presenterer oss for hverandre.

11.30 – 12.00 Presentasjon av NelBa. Innledning fra SEBUTI/BaPro

12.00 -13.00 Lunsj

13.00- 13.30 Referat fra forskerkonferansen i Sør-Afrika  (ILRF) og diskusjon om veien videre

14.30 Diskusjon av forskningsprosjekter.

15.00 –  Middag for de som vil være med. Vi booker bord på spisested nær campus. Si i fra dersom du vil være med 😊

Vi tar ellers gjerne imot innspill på andre aktuelle saker å diskutere denne dagen!

Vi håper riktig mange blir med på dette nettverksmøtet.

For påmelding: karin.hognestad@usn.no. Merk eposten med NelBa