Velkommen til nytt nettverksmøte

Som tidligere annonsert er dette:

Fredag 10. februar kl 10 – 11.30

Denne gangen møtes vi digitalt.

Vi har spennende fokus for møtet denne gangen: Karriereveier i barnehagen og Ledelse som karrierevei.

Siv Hilde Lindstrøm, sekretariatsleder for utvalget som har levert NoU «Med videre betydning. Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole», vil komme til oss og fortelle fra utvalgets arbeid.

Denne rapporten løfter fram fire karriereveier, der ledelse er en av disse.

Rapporten er tilgjengelig her: NOU 2022: 13 (regjeringen.no)

I kjent stil legger vi også opp til sosial mingling og diskusjon i breakoutrooms i løpet av møtet.

Vi minner om at neste møte også er digitalt, og holdes fredag 26. mai kl 10. Sett av tidspunktet. 😊

Ønsker du å delta, men står ikke på listen?

Send mail til karin.hognestad@usn.no

Velkommen!

For koordineringsgruppen i NelBa