Om nettverket

NelBa ønsker å fremme samarbeid rundt ledelseforskning i barnehagen i Norge.

Hensikten med det nasjonale nettverket NelBa er å bli tydeligere og mer synlige i et internasjonalt perspektiv. NelBa er en nasjonal node av International Leadership Research Forum (ILRF).