NelBa team

Koordineringsteam:

Karin Hognestad, Førsteamanuesis, PhD, USN, Leder NelBa

Marit Bøe, Førsteamanuesis, PhD, USN

Magritt Lundestad, Dosent, OsloMet

Elin Birgitte Ljunggren, DMMH

Medlemmer i nettverket er:

Lise Hannevig, OsloMet

Charlotte U Johannessen, OsloMet

Ann Kristin Larsen, OsloMet

Merete Moe, DMMH

Sissel Mørreaunet, DMMH

Ingunn Sælid Sell, USN

Mette Vaagan Slåtten, OsloMet

Wenche Helgesdotter Iversen, DMMH

Arnt Nordli, DMMH

Cecilie Thun, OsloMet

Marianne Lyngvi, UiA

Kjell Åge Gotvassli, DMMH

Anne Dåsvatn Homme, Norce

Carl Cato Wadel, UiS

Per Einar Sæbbe, UiS

Kirsten Johansen Horrigmo, UiA

Helene Marie Kjærgård, UiB

Wenche Aasen, HVL