NelBa team

Koordineringsteam:

Karin Hognestad, førsteamanuesis, PhD, USN, Leder NelBa

Marit Bøe, førsteamanuesis, PhD, USN

Kari Ludvigsen, professor HVL

Elin Birgitte Ljunggren, førsteamanuesis DMMH

Alona Krieken Laski, OsloMet

Medlemmer i nettverket er:
Anne Sigrid Haugset, Nord
Kari Emilsen, DMMH
Cecilie Thun, OsloMet
Helene Marie Kjærgård Eide, UiB
Anne Dåsvatn Homme, Norceresearch
Gry Mette Dalseng Haugen, DMMH
Marianne Elisabeth Sigurdson Lyngvi, UiA
Ann Gøril Hugaas, Nord
Kirsten Johansen Horrigmo, UiA
Wencke Helgesdotter Iversen, DMMH
Arnt Nordli, DMMH
Magritt Lundestad, OsloMet
Ann Kristin Larsen, OsloMet
Merete Moe, DMMH
Mette Vaagan Slåtten, OsloMet
Cathrine Frogh, USN
Sissel Mørreaunet, DMMH
Per Tore Granrusten, DMMH
Kjell Åge Gotvassli, DMMH
Kari Hoås Moen, DMMH
Charlotte U Johannessen, OsloMet
Grete Heidi Nesset, UAN
Ingunn Sælid Sell, USN
Kjersti Haukedal, NLA
Anne Marte Sanda, USN
Lise Hannevig, USN
Per-Einar Sæbbe, UiS
Carl Cato Wadel, UiS
Kjetil Børhaug, UiB
Heidi Østland Vala, USN
Marianne Hatlem, OsloMet
Sine Bjerregård Hanssen, DMMH
Wenche Aasen, HVL
Ingvild Moen, USN
Kristina Akselsen, OsloMet
Hilde Birgitte Hjertager Lund, HVL
Sissel Havre, Utdanningsforbundet
Johanna Birkeland, HVL
Øyvind Glosvik, HVL