Internasjonalt samarbeid

Nelba er tilknyttet International Leadership Reseach Forum (ILRF- EC).

Se http://ilrfec.org/ for mer informasjon om dette internasjonale nettverket