Nettverksaktiviteter

Fredag 4. februar, første nettverksmøte i NELBA i 2022.

Fokuset for møtet var lederutdanning og lederutdanningsmetodikk og med to sterke innlegg:

Professor Kjell Åge Gotvassli , Dmmh/Nord: Lederutdanning – vitenskap, kunst eller håndverk? En refleksjon med utgangspunkt i Henry Mintzbergs synspunkter.

Les også artikkelen; Å lede til barns beste.

Professor Marit Aas, OsloMet, presenterte hovedfunn fra delrapport 1 fra det nasjonale forskningsprosjektet om den nasjonale rektorutdanningen 2020-2024:

Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen
Delprosjekt 1:
En systematisk kunnskapsoversikt av internasjonal og nasjonal forskning innen feltene skoleledelse og skolelederutvikling.

Linken til rapporten er her:

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/kunnskapsoversikt-om-skoleledelse-og-skolelederprogram/

Vi diskuterer sammen i breakout rooms i løpet av møtet.


Er du nysgjerrig på nettverket og lurer på om dette passer for deg?

Vi var til stede på Norsk Barnehagekonferanse under tiden for Sig-møter.

26. oktober 2021, klokken 11.15 – 12.00

Linken finner du på konferansen hjemmeside.


Digitalt nettverksmøte fredag 24. september 9.30- 11.30

Fokuset for møtet var ledelse av kompetanseutvikling og forskningssamarbeid i Regional ordning (REKOMP).


Digitalt møte 19. februar 2021 kl 9.00 – 11.00

Vi inviterte til Zoommøte.
Plan for dagen var:
1. Hva har skjedd i nettverket siden siste møte?
Deling av nytt fra prosjekter vi arbeider med og diskusjon om veien videre.

2. Internasjonalt samarbeid med International Leadership Research Forum Early Childhood (ILRF-EC)

På møtet diskuterte vi sammen i stor gruppe og i breakout-rooms.


Nettverksmøte 18. mars 2020

Sted: OsloMet

Avlyst pga. korona.


Nettverksmøte 28. november 2019

Møte for forskere i UH som har fokus på ledelse i barnehagefeltet

Sted:USN/Campus Drammen.

Dato: 28.november 2019

Agenda for dette møtet var:
Velkommen til kjente og nye ledelsesforskere.

Presentasjon av NelBa. Innledning fra SEBUTI/BaProReferat fra forskerkonferansen i Sør-Afrika  (ILRF) og diskusjon om veien videre

Diskusjon av forskningsprosjekter.