Fredag 4. februar, første nettverksmøte i NELBA i 2022

Fokuset for møtet var lederutdanning og lederutdanningsmetodikk og med to sterke innlegg:

Professor Kjell Åge Gotvassli , DMMH/Nord: Lederutdanning – vitenskap, kunst eller håndverk? En refleksjon med utgangspunkt i Henry Mintzbergs synspunkter.

Les også artikkelen; Å lede til barns beste.

Professor Marit Aas, OsloMet, presenterte hovedfunn fra delrapport 1 fra det nasjonale forskningsprosjektet om den nasjonale rektorutdanningen 2020-2024:

Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen
Delprosjekt 1:
En systematisk kunnskapsoversikt av internasjonal og nasjonal forskning innen feltene skoleledelse og skolelederutvikling.

Linken til rapporten er her:

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/kunnskapsoversikt-om-skoleledelse-og-skolelederprogram/

Vi diskuterte sammen i breakout rooms i løpet av møtet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *