9th International Leadership Research Forum – Early Childhood (ILRF EC) Conference Leading High Quality Early Education in Complex Contexts

Call for abstracts!


University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland 9th-11th September 2024

Hosting Department: Institute of Educational Leadership, Department of Education
Contact: Elina Fonsén, elina.k.fonsen@jyu.fi

CALL FOR ABSTRACTS NOW OPEN!

ILRF EC aims to bring together people involved in Early Childhood Leadership Research, to create an arena for presenting current thinking on theoretical and empirical approaches. The conference also provides a platform for collaborative research, meetings and discussions on specific topics on ECE leadership.

Presentations should focus on research that examines how Early Education leaders face multiple challenges such as the shortage of well qualified staff, and the impact of rapidly changing social, political, and economic developments, climate change and insufficient funding for Early Education. We welcome papers discussing innovative solutions to leadership challenges, reimagining theory and methodology.

Call for abstracts opens: 8th December 2023
Deadline for submissions: 31st January 2024
Abstract Acceptance Feedback: 15th March 2024

Abstract Submission Requirements:
Your abstract (Approx. 200 words) should include the title of the paper and 2–3 keywords. In addition, please provide all the authors’ full name and contact information, institution, and affiliation. The abstracts should be sent by https://link.webropol.com/s/ILRFEC2024

Møte i Norsk nettverk for ledelsesforskning i barnehagen (NelBa)

Dato: 24.oktober 2023

Kl 17-18.

Som tidligere avtalt legger vi dette møtet til konferansen i Stavanger sin bolk for SIG-gruppemøter.

Program for Norsk barnehageforskningskonferanse 2023 | Universitetet i Stavanger (uis.no)

På møtet vil vi legge til rette for nyttig informasjons og kunnskapsdeling, men like viktig er det å treffes , snakke med hverandre og knytte bånd.

Møtet er åpnet for alle på konferansen og selvfølgelig for alle medlemmer i NelBa. Send gjerne invitasjonen videre om du vet om noen som burde få invitasjon som ikke har fått.

Det er flott om du som får denne invitasjonen kan svare på om du kommer eller ikke, slik at vi får en liten oversikt.

Vennlig hilsen

Koordineringsgruppen for NelBa;

Marit Bøe

Alona Laski

Birgitte Ljunggren

Kari Ludvigsen og

Karin Hognestad

Fredag 4. februar, første nettverksmøte i NELBA i 2022

Fokuset for møtet var lederutdanning og lederutdanningsmetodikk og med to sterke innlegg:

Professor Kjell Åge Gotvassli , DMMH/Nord: Lederutdanning – vitenskap, kunst eller håndverk? En refleksjon med utgangspunkt i Henry Mintzbergs synspunkter.

Les også artikkelen; Å lede til barns beste.

Professor Marit Aas, OsloMet, presenterte hovedfunn fra delrapport 1 fra det nasjonale forskningsprosjektet om den nasjonale rektorutdanningen 2020-2024:

Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen
Delprosjekt 1:
En systematisk kunnskapsoversikt av internasjonal og nasjonal forskning innen feltene skoleledelse og skolelederutvikling.

Linken til rapporten er her:

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/kunnskapsoversikt-om-skoleledelse-og-skolelederprogram/

Vi diskuterte sammen i breakout rooms i løpet av møtet.

Velkommen til digitalt nettverksmøte fredag 24. september 9.30- 11.30

Fokuset for møtet blir på ledelse av kompetanseutvikling og forskningssamarbeid i Regional ordning (REKOMP).

Plan for møtet:
Runde med presentasjoner av deltakere. Vi håper at vi alle kan dele kort om interessante arbeider vi holder på med og annet nytt og nyttig.

Vi har lagt opp til to korte innlegg som skal følges opp med diskusjoner i mindre grupper i breakout rooms.

  1. Forskerrollen i REKOMP. Innlegg fra Per Tore Granrusten å forskerrollen i utviklingsarbeid i samarbeidet med barnehager.
  2. Hva vet vi om REKOMP i Oslo/Viken? Innlegg på bakgrunn av rapporten Følgeevaluering av Oslo og Viken modellen i Regional ordning, 2019-20.  (Reinertsen, Hognestad, Bøe, Kristiansen og  Lundestad ) Hva kan dette bety for forsking på/med REKOMP?   

Vennlig hilsen
Koordineringsteamet for NELBA,
Magritt, Birgitte, Marit og Karin